Zdrowie

Najpowszechniejsze zaburzenia w rodzinie z problemem alkoholowym

Alkoholizm w rodzinie to problem dotykający samego pijącego, jak też jego najbliższych. Oczywistym jest, że uzależnienie najtrudniej znoszą współmałżonkowie oraz potomstwo. Wiąże się to z faktem, iż nałóg nawet jednej osoby, zwykle prowadzi do szeregu niepożądanych zjawisk występujących w całym gospodarstwie domowym.

Do podstawowych skutków alkoholizmu w rodzinie należą:
– niepokój o przyszłość
– niemożność planowania
– awantury, agresja słowna i fizyczna
– ograniczenie środków finansowych
– poczucie wstydu
– odtrącenie przez społeczeństwo

Ze względu na konsekwencje, jakie niesie za sobą alkoholizm, niejednokrotnie przyczynia się on do całkowitego rozpadu rodziny. To dlatego, zamiast próby przeczekania lub samodzielnego rozwiązania problemu, bliskim alkoholików zaleca się nakłonienie ich do profesjonalnego odwyku w specjalistycznej placówce, jak np. Klinika Medox – leczenie alkoholizmu jest w niej łączone z psychoedukacją, a w razie potrzeby, do terapii uzależnionego włączana jest jego rodzina. Bliscy pijącego mogą tu także uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej dla samych siebie.

Współuzależnienia małżonka
Współuzależnienie osoby dorosłej rozwija się zwykle przez dłuższy czas. Początkowe bagatelizowanie problemu pijącego partnera, przekształca się powoli w ukrywanie prawdy przed osobami trzecimi, w szukanie wymówek, by inni nie pomyśleli, że w rodzinie rzeczywiście dzieje się coś złego.  Współuzależniony zaczyna dostosowywać się do nałogu drugiej osoby, przejmując na siebie obowiązki pijącego i zapewniając mu maksimum opieki. Może to prowadzić do zaburzeń nerwicowych i depresyjnych.

Współuzależnienie dziecka
Przejawia się zachowaniami podobnymi do tych występujących u dorosłego współuzależnionego, jednak w przypadku dzieci silniejsze jest poczucie winy i wstydu. Dzieci pijących czują się gorsze, co najczęściej przekłada się na szereg niepowodzeń w najważniejszych dla nich latach życia. Wiele z nich, skupiając się na sytuacji domowej, zaniedbuje szkołę. W okresie najważniejszym dla rozwoju społecznego, dzieci alkoholików najczęściej izolują się też od rówieśników. Doświadczenia z dzieciństwa w znacznym stopniu kształtują natomiast ich dorosłość, ucząc je ukrywania emocji, odgrywania ról, dystansu do innych ludzi.

Dorosłe dzieci alkoholików
Syndrom DDA, czyli dorosłego dziecka alkoholika, może zniszczyć tak naprawdę całe późniejsze życie osoby, która wychowywała się w środowisku zdominowanym przez alkohol. Trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadmierne poczucie odpowiedzialności, skłonność do uciekania przed problemowymi sytuacjami lub wręcz przeciwnie, przesadna chęć rozwiązywania ich, a do tego obawy przed okazaniem uczuć, niepewność, nerwowość – to tylko niektóre z objawów syndromu, w którego leczeniu z reguły zaleca się psychoterapię opartą na założeniach nurtu poznawczo-behawioralnego.

Zaburzenia lękowe i depresja
Życie z osobą uzależnioną często wiąże się z ciągłym stresem, lękiem, licznymi obawami. Niepokój związany z przyszłością jest wręcz oczywisty. Brak możliwości planowania, ryzyko kolejnych upokorzeń, awantur, brak pieniędzy przeznaczanych na alkohol a nie na priorytetowe wydatki – wszystko to może doprowadzić do zaburzeń lękowych lub do depresji zarówno u współmałżonka, który samodzielnie stara się utrzymać rodzinę w całości, jak i u dzieci, które tracą możliwość beztroskiego dzieciństwa, dorastając w środowisku zaburzającym ich osobowość od najmłodszych lat.